No title... No title... No title...
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1419
  • Trong tuần: 18 152
  • Tất cả: 1 910 766
Hội đồng nhân dân Huyện Nho Quan

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND HUYỆN NHO QUAN

 

 
I.THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

 
 
  • Chủ tịch: Đinh Văn Tiên 
  • Sinh năm: 01/5/1969
  • Quê quán: Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại:
  • Email: nq.dinhvantien
@ninhbinh.gov.vn
  


 
  • Phó chủ tịch:Trần Văn Sính 
  • Sinh năm:  8/8/1964 
  • Quê quán: Xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
  • Số điện thoại:
  • Email: sinhtv.nq@ninhbinh.gov.vn

  


II. 
CÁC BAN HĐND

 

1. Ban Kinh tế  2. Ban Pháp chế 
III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND
Xem chi tiết tại file đính kèm

Dữ liệu đang chờ cập nhật

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu