No title... No title... No title...
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1139
  • Trong tuần: 17 872
  • Tất cả: 1 910 486
CƠ CẤU TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN


I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 
  • Chủ tịch: Hoàng Khắc Tiệp
  • Sinh năm: 29/6/1973
  • Quê quán: xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0912.004.447
  • Email: 
nq.hoangkhactiep@ninhbinh.gov.vn
  

 
 
  • Phó Chủ tịch: Trần Việt Hùng
  • Sinh năm:  12/02/1974
  • Quê quán: xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
  • Số điện thoại: 0912.807.933
  • Email: nq.tranviethung@ninhbinh.gov.vn

  
 
  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Cao Các 
  • Sinh năm:  28/04/1974
  • Quê quán: xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
  • Số điện thoại: 0916.898.828
  • Email: nq.nguyencaocac@ninhbinh.gov.vn

 
  • Phó Chủ tịch: Đinh Văn Trang
  • Sinh năm:  20/061969
  • Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
  
 Số điện thoại: 0904.038.113
  • Email: trangdv.nq@ninhbinh.gov.vn

 


II. 
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Phòng Tư pháp  8. Thanh tra huyện 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  9. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 10. Phòng Dân tộc 
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  11. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
6. Phòng Văn hóa - Thông tin 12. Văn phòng HĐND và UBND huyện
13. Phòng Y tế   


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trung tâm Văn hóa -  Thể thao và Truyền thanh huyện Nho Quan.
2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nho Quan.

3.Trung Tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện Nho Quan.

4. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nho Quan.

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN
Xem chi tiết tại file đính kèm

Dữ liệu đang chờ cập nhật

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN

Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu