Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Số ký hiệu văn bản 4868/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Ngày hiệu lực 25/12/2017
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm qd-4868-02-01-2018_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới