Giấy mời hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Số ký hiệu văn bản 06/GM-UBND
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hiệu lực 22/01/2019
Trích yếu nội dung Giấy mời hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Bùi Bích Thu
Tài liệu đính kèm gm-06-22-01-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới