Nghị quyết về việc Phê duyệt Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về bổ sung hình thức chính sách du học nghề vào Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình đưọc phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2018
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc Phê duyệt Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về bổ sung hình thức chính sách du học nghề vào Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình đưọc phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm nd-hdnd-tinh-44-10-01-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới