Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện
Số ký hiệu văn bản 73/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm nq_73.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN