Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 303/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2022
Ngày hiệu lực 31/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn bản hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm qd_20_ke_hoach_su_dung_dat_nam_2022_huyen_nho_quan.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN