Tổng số: 92
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
54/NQ-HĐND 11/11/2022 Nghị quyết về việc bổ sung Danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện và Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 268
75/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp tuyến đường trục xã Gia Tường từ thôn Đầm Bái đến nút giao cầu Đế và cơ sở hạ tầng thiết yểu trung tâm xã Gia Tường
Lượt xem: 562
76/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông liên xã trên địa bàn huyện Nho Quan (tuyến Quỳnh Lưu - Sơn Hà; tuyến Gia Lâm - Gia Sơn - Xích Thổ và tuyến Cúc Phương đi xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai
Lượt xem: 664
69/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội năm 2022 huyện Nho Quan
Lượt xem: 588
71/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 574
72/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 719
74/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 530
73/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện
Lượt xem: 663
77/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông trục chính từ các thôn: Yên Ninh, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên Mỹ, Yên Thái đến trung tâm xã Yên Quang, huyện Nho Quan
Lượt xem: 610
68/NQ-HĐND 19/11/2021 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Binh
Lượt xem: 606
12345678910
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN