Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/NQ-HĐND 25/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 133
2112/UBND-NN 31/12/2020 V/v báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2020
Lượt xem: 114
1474/UBND-VHTT 08/08/2019 V/v giao tham mưu lập Đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nho Quan
Lượt xem: 468
4630/QĐ-UBND 29/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Nho Quan
Lượt xem: 178
4366/QĐ-UBND 10/10/2018 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 276
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 204
02/UBND-NV 03/01/2018 V/v hướng dẫn việc xác định chỉ số CCHC của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của UBND cấp xã năm 2017.
Lượt xem: 214
05/QĐ-UBND 03/01/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Nho Quan năm 2018.
Lượt xem: 239
129/KH-UBND 08/12/2017 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2018
Lượt xem: 185
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 267
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN