Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/NQ-HĐND 25/06/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 409
2112/UBND-NN 31/12/2020 V/v báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2020
Lượt xem: 345
1474/UBND-VHTT 08/08/2019 V/v giao tham mưu lập Đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nho Quan
Lượt xem: 570
4630/QĐ-UBND 29/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Nho Quan
Lượt xem: 274
4366/QĐ-UBND 10/10/2018 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 404
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 381
02/UBND-NV 03/01/2018 V/v hướng dẫn việc xác định chỉ số CCHC của UBND cấp xã và thẩm định kết quả tự chấm điểm CCHC của UBND cấp xã năm 2017.
Lượt xem: 305
05/QĐ-UBND 03/01/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Nho Quan năm 2018.
Lượt xem: 345
129/KH-UBND 08/12/2017 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2018
Lượt xem: 337
3927/QĐ-UBND 15/11/2017 Quyết định về việc công bố danh sách thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Lượt xem: 259
12
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN