Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
193/UBND-YT 09/02/2021 Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 322
116/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 250
113/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách quy định tại Khoản 1 Điêu 1 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhận dân tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tô chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021
Lượt xem: 281
108/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 355
1995/UBND-VP 04/12/2020 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19
Lượt xem: 345
32/TB-UBND 01/02/2020 Thông báo kết luận tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 567
133/UBND-YT 31/01/2020 V/v triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Lượt xem: 429
10/KH-UBND 31/01/2020 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn huyện Nho Quan năm 2020
Lượt xem: 479
78/KH-UBND 13/05/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 509
59/KH-BCĐ 09/04/2019 Kế hoạch triển khai đợt cao điểm truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ Dân số/Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình huyện Nho Quan năm 2019
Lượt xem: 395
1234567
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN