No title... No title... No title...

Nho Quan phấn đấu thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Để tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn, huyện Nho Quan đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc theo trình tự, đúng Luật định.

Công tác tuyên truyền trực quan tại địa bàn thị trấn Nho Quan.

Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nho Quan cho biết: Huyện đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện cuộc bầu cử từ sớm. Trong đó có đầy đủ các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện, Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND, Ủy ban bầu cử huyện.

Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2021-2026 với 15 thành viên; ở cấp xã, tính đến ngày 29/1, UBND các xã, thị trấn của huyện cũng đã thành lập Ủy ban bầu cử của cấp mình theo đúng quy định.

Đối với việc dự hội nghị triển khai cuộc bầu cử do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử (ngày 5/2), Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng thiết bị, đường truyền đến các điểm cầu trên địa bàn huyện để tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử do tỉnh tổ chức, gồm điểm cầu cấp huyện tại UBND huyện và 27 điểm cầu tại các xã, thị trấn. 

Đại biểu dự hội nghị đúng thành phần, gồm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp xã, thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, thành viên Ủy ban bầu cử các cấp, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội của huyện, Bí thư Chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, Trưởng Công an xã, công chức cấp xã có liên quan.

Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện, Thường trực HĐND huyện đã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả cụ thể là: Số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 35 đại biểu; số lượng giới thiệu ứng cử 70 người. 

Trong đó thành phần thuộc tổ chức chính trị 8 người; MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội 7 người; khối chính quyền 17 người; lực lượng vũ trang 2 người; tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội 4 người; các xã, thị trấn 32 người. 

Cơ cấu kết hợp trong đó nữ 32 người, bằng 45,71%; trẻ tuổi 36 người, bằng 51,42%; người ngoài Đảng 7 người, bằng 10,0%; người dân tộc thiểu số 12 người, bằng 17,14%; người theo đạo công giáo 5 người, bằng 7,14%. 

Đối với ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, sau khi thống nhất với Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp, Thường trực HĐND cấp xã đã dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện: Dự kiến ở cấp huyện, Nho Quan sẽ có 8 đơn vị bầu cử; đối với cấp xã, dự kiến có 186 đơn vị bầu cử cấp xã và 210 khu vực bỏ phiếu.

Theo đó, 8 đơn vị bầu cử cấp huyện là: Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Lâm; đơn vị số 2 gồm các xã: Gia Tường, Gia Thủy, Đức Long; đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã: Lạc Vân, Phú Sơn, Thạch Bình; đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã: Đồng Phong, Yên Quang và Thị trấn Nho Quan; đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Lạng Phong, Văn Phong, Văn Phương, Văn Phú; đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã: Phú Lộc, Phú Long, Kỳ Phú, Cúc Phương; đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Quảng Lạc; đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Sơn Lai, Sơn Thành, Thanh Lạc, Thượng Hòa. 

"Hiện nay huyện đang triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo; nội dung, trách nhiệm, thời gian hoàn thành... đều được quy định rất cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng luật định". - Đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua, huyện Nho Quan rất coi trọng công tác thông tin, truyên truyền về cuộc bầu cử. Hiện nay, cùng với tuyên truyền về thành công của Đại hội XIII của Đảng và đưa nghị quyết vào cuộc sống, huyện cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ và các văn bản của tỉnh; đặc biệt là về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, quy trình hiệp thương của MTTQ Việt Nam và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1297
  • Trong tuần: 13 696
  • Tất cả: 1 639 271