No title... No title... No title...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tại Nhà Quốc hội, kết nối với 67 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Điểm cầu tại Huyện ủy, đồng chí Đinh Thị Nhung Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Chính trị huyện.

 Điểm cầu tại UBND Huyện đồng chí Trần Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo;tham dự hội nghị có đồng chí Phó CT HĐND, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó các ban chuyên trách HĐND huyện; đồng chí Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đồng chí Bí thư, Phó bí thư các Đảng ủy trực thuộc, Bí thư các Chi bộ cơ quan, trường THPT trên địa bàn huyện.

Điểm cầu tại các xã thị trấn đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã dự và chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn, Trưởng các ban, ngành Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, công chức xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc. (Riêng Đảng bộ xã Quỳnh Lưu : Triệu tập thêm thành phần là các đồng chí trong Ban Chi ủy và Trưởng các đoàn thể ở các cơ sở thôn).

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tự duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị học tập trực tuyến toàn quốc, các đảng bộ, chi bộ tổ chức học tập nghị quyết cho các đối tượng còn lại theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức phù hợp; theo kế hoạch phải hoàn thành trước ngày 30/5. Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị. Đối với từng cán bộ, đảng viên, cần vận dụng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho cá nhân. Việc học tập nghị quyết phải đồng thời với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 . Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

                                                                             Người viết bài: Xuân Trường

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1671
  • Trong tuần: 14 070
  • Tất cả: 1 639 645