No title... No title... No title...

Huyện ủy Nho Quan sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 15/4, Huyện ủy Nho Quan tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Qua 5 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện Nho Quan được nâng lên rõ rệt. 

Các cấp ủy đảng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số việc mang tính đột phá, triển khai phù hợp với thực tế của toàn huyện và từng địa phương. Trong đó, tập trung nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt đảng để tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị; xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở "Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân", cán bộ, công chức, viên chức: "liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân"; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. 

Đặc biệt, quyết liệt chỉ đạo có hiệu quả việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở và tại bộ phận một cửa liên thông các cấp. Do vậy, mặc dù Nho Quan là huyện miền núi, còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, song từ năm 2016 đến nay huyện luôn được UBND tỉnh công nhận đứng vị trí tốp đầu trong chỉ số cải cách hành chính và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện và bộ phận một cửa một số xã như: Đồng Phong, Thạch Bình, Xích Thổ, Quỳnh Lưu… trở thành điểm sáng trong việc đồng hành với người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính, không có tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, hạch sách, gây khó khăn trong quá trình tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện Nho Quan đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Trong dịp này, Huyện ủy Nho Quan đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1425
  • Trong tuần: 13 824
  • Tất cả: 1 639 399