No title... No title... No title...

HĐND huyện Nho Quan: Hứa hẹn một nhiệm kỳ mới nhiều thành công

Với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; tiếp đó là thành công của Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo nên một sự khởi đầu tốt đẹp, tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ mới hứa hẹn nhiều thành công.

Bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa X.

    Đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nho Quan cho biết: Truyền thống đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện chính là nguyên nhân của mọi thắng lợi mà huyện đạt được trong những năm qua. Minh chứng rõ nét và gần đây nhất đó chính là kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

    Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện đã diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh và huyện, bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần đã đề ra; bầu đại biểu HĐND cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng, đúng cơ cấu, thành phần.

    Nho Quan đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, đúng cơ cấu, thành phần, với tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi người trúng cử đạt từ 92,74% đến 98,82%. Bên cạnh đó huyện cũng đã bầu đủ 8 đại biểu HĐND tỉnh, đúng cơ cấu, thành phần quy định. Tỷ lệ phiếu bầu cho từng người trúng cử đạt từ 85,66% đến 98,38%. Cùng với đó huyện cũng đã bầu đủ số lượng 35 đại biểu HĐND huyện, đúng cơ cấu, thành phần và người trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu rất cao. Trong đó tỷ lệ nữ đạt 28,57%, dân tộc Mường đạt 22,86%, trẻ tuổi đạt 17,14%, ngoài đảng đạt 5,71%, tái cử đạt 57,14%, tôn giáo đạt 8,57%. Trình độ chuyên môn sau đại học đạt 40%, đại học đạt 57,14%...

    Ngay sau thành công của cuộc bầu cử, HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, HĐND huyện Nho Quan đã bầu các chức danh HĐND huyện gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; bầu các chức danh UBND huyện gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện, các ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, HĐND huyện cũng đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch của các tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND huyện Nho Quan khóa X.

    Đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Thành công kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Nho Quan khóa X chính là khởi đầu rất tốt đẹp, là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới với nhiều hứa hẹn về sự hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân; xây dựng một chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, giữ vững niềm tin của cử tri và nhân dân. 

    Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan chia sẻ: Chúng tôi nhận thức rõ rằng cử tri, nhân dân trong huyện đặt niềm tin rất lớn vào HĐND, UBND huyện. Do đó, trong nhiệm kỳ mới này, Thường trực HĐND, UBND huyện sẽ xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách để huy động, phát huy tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

    Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp cũng khẳng định: Đứng trước yêu cầu trong tình hình mới, UBND huyện sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả điều hành, nhất là trong việc đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp, cách làm linh hoạt, sáng tạo, sát với thực tiễn hiện nay là phải thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng thời, xây dựng, huy động mọi nguồn lực, phát huy các lợi thế của huyện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Nho Quan trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022. 

    Tin tưởng rằng, với thành công của kỳ họp, sự ủng hộ của cử tri và nhân dân trong huyện, sự nỗ lực của từng đại biểu, HĐND, UBND huyện sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2026 và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 887
  • Trong tuần: 17 706
  • Tất cả: 1 851 355