LUẬT ĐẤT ĐAI
Số ký hiệu văn bản 45/2013/QH13
Ngày ban hành 29/11/2013
Ngày hiệu lực 29/11/2013
Trích yếu nội dung LUẬT ĐẤT ĐAI
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm Dat dai 45.2013.QH13.doc
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới