LUẬT KHIẾU NẠI
Số ký hiệu văn bản 02/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày hiệu lực 11/11/2011
Trích yếu nội dung LUẬT KHIẾU NẠI
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm Luat_khieunai_02.doc
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới