Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 25/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
Tài liệu đính kèm NQ 25..pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới