Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 01/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Số ký hiệu văn bản 123/KH-UBND
Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày hiệu lực 28/08/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 01/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Đinh Văn Tiên
Tài liệu đính kèm kh-123-28-08-2018_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới