LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Số ký hiệu văn bản 87/2015/QH13
Ngày ban hành 20/11/2015
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 87.signed_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới