V/v đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý văn bản trong Hệ thống quản lý văn bản điều hành.
Số ký hiệu văn bản 12/VP
Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày hiệu lực 20/02/2017
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận, xử lý văn bản trong Hệ thống quản lý văn bản điều hành.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Lê Trần Hương
Tài liệu đính kèm CV 12 20-02-2017_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới