Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Số ký hiệu văn bản 94/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm Luat tam giam.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới