Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.
Số ký hiệu văn bản 137/GM-UBND
Ngày ban hành 28/08/2018
Ngày hiệu lực 28/08/2018
Trích yếu nội dung Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.
Hình thức văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Lê Trần Hương
Tài liệu đính kèm GM 137 28-08-2018_02.signed.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới