Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
Số ký hiệu văn bản 11/KH-UBND
Ngày ban hành 29/01/2019
Ngày hiệu lực 29/01/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Đinh Văn Trang
Tài liệu đính kèm KH 11 29-01-2019_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới