Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
Số ký hiệu văn bản 126/TB-UBND
Ngày ban hành 31/08/2018
Ngày hiệu lực 31/08/2018
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị chuyên đề về công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Lê Trần Hương
Tài liệu đính kèm TB 126 31-08-2018_01.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới