Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13
Số ký hiệu văn bản 93/2015/QH13
Ngày ban hành 25/11/2015
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Luật
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 93_2015_QH13_Luat To tung Hanh chinh.doc
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới