Luật An toàn thông tin mạng
Số ký hiệu văn bản 86/2015/QH13
Ngày ban hành 19/11/2015
Ngày hiệu lực 01/07/2016
Trích yếu nội dung Luật An toàn thông tin mạng
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng
Tài liệu đính kèm 86.Luat ATTT mang.pdf
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 
Văn bản mới