No title... No title... No title...
Tổng số: 1056
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
303/QĐ-UBND 31/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 75
Tải về 27
74/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 63
Tải về 10
73/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện
Lượt xem: 33
Tải về 8
78/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Di chuyển đường điện 110Kv phục vụ xây dựng đường trục khu Quảng Trường, Nhà văn hoá trung tâm huyện và chỉnh trang khu Quảng Trường
Lượt xem: 51
Tải về 4
75/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp tuyến đường trục xã Gia Tường từ thôn Đầm Bái đến nút giao cầu Đế và cơ sở hạ tầng thiết yểu trung tâm xã Gia Tường
Lượt xem: 41
Tải về 3
77/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông trục chính từ các thôn: Yên Ninh, Yên Thịnh, Yên Sơn, Yên Mỹ, Yên Thái đến trung tâm xã Yên Quang, huyện Nho Quan
Lượt xem: 55
Tải về 4
76/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông liên xã trên địa bàn huyện Nho Quan (tuyến Quỳnh Lưu - Sơn Hà; tuyến Gia Lâm - Gia Sơn - Xích Thổ và tuyến Cúc Phương đi xã Thành Yên, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai
Lượt xem: 38
Tải về 8
69/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội năm 2022 huyện Nho Quan
Lượt xem: 51
Tải về 9
71/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 31
Tải về 2
72/NQ-HĐND 16/12/2021 Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 85
Tải về 21
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN