No title... No title... No title...
Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
37/KL-UBND 21/07/2021 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 355
Tải về 4
475/QĐ - UBND 24/09/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 193
Tải về 4
18/CT-UBND 22/08/2018 Chỉ thị v.v cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.
Lượt xem: 169
Tải về 9
84/UBND-VP7 09/03/2018 CV v/v thực hiện phương án sắp xếp số lượng cấp phó
Lượt xem: 152
Tải về 14
05/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 QĐ v/v ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 173
Tải về 8
351/QĐ-UBND 13/02/2018 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Nho Quan
Lượt xem: 350
Tải về 9
136/QĐ-UBND 05/02/2018 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2017
Lượt xem: 298
Tải về 1
1788/QĐ-UBND 21/12/2017 QĐ v/v phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 633
Tải về 7
1783/QĐ-UBND 20/12/2017 QĐ v/v phê duyệt Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 184
Tải về 2
48/2017/NQ-HĐND 13/12/2017 Nghị quyết về việc sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý
Lượt xem: 191
Tải về 2
12345
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN