No title... No title... No title...
Tổng số: 760
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
724/UBND-VP 19/05/2021 V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện người lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 237
Tải về 1
131/BC-UBND 31/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về 4
24/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Xích Thổ
Lượt xem: 37
Tải về 2
29/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tơ dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Văn Phú
Lượt xem: 43
Tải về 2
193/UBND-YT 09/02/2021 Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 41
Tải về 1
2112/UBND-NN 31/12/2020 V/v báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 2020
Lượt xem: 54
Tải về 5
1995/UBND-VP 04/12/2020 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19
Lượt xem: 43
Tải về 3
4966/QĐ-UBND 31/10/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiểu chuan quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 162
Tải về 4
07/CĐ-BCH 13/10/2020 Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 7
Lượt xem: 164
Tải về 0
4146/QĐ-UBND 25/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Nho Quan
Lượt xem: 107
Tải về 4
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN