No title... No title... No title...
Tổng số: 73
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
51/NQ-HĐND 28/07/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2020 huyện Nho Quan
Lượt xem: 143
Tải về 2
03/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về viêc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/7/2019; Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 23/12/2020 và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 57
Tải về 8
04/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường GTNT xã Thạch Bình, huyện Nho Quan; tuyến Phủ Thịnh - Lạc Bình 1 - Lạc Bình 2
Lượt xem: 39
Tải về 2
05/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thi tứ từ Ngã 3 Anh Trỗi đi Đồng Bài, xã Quảng Lạc
Lượt xem: 27
Tải về 1
06/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và xây dựng tràn hồ Trung cấp Sơn Hà
Lượt xem: 29
Tải về 1
07/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kênh tưới, tiêu Vân Trung, Yên Chỉ, Hữu Thường xã Thượng Hòa
Lượt xem: 25
Tải về 1
08/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang Liệt sỹ Văn Phong
Lượt xem: 39
Tải về 3
09/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ xã Quỳnh Lưu
Lượt xem: 46
Tải về 3
10/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Huyện ủy
Lượt xem: 27
Tải về 4
11/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm viêc của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện
Lượt xem: 30
Tải về 2
12345678
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN