No title... No title... No title...
Tổng số: 119
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4966/QĐ-UBND 31/10/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiểu chuan quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015
Lượt xem: 181
Tải về 4
4146/QĐ-UBND 25/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Nho Quan
Lượt xem: 112
Tải về 4
4861/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 253
Tải về 5
4862/QĐ-UBND 10/10/2019 Quyết định về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Lượt xem: 293
Tải về 6
5623/2018/QĐ-UBND 12/12/2018 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nho Quan
Lượt xem: 146
Tải về 6
4703/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Gia Sơn, huyện Nho Quan
Lượt xem: 161
Tải về 4
4704/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan
Lượt xem: 164
Tải về 0
4705/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Sơn Thành, huyện Nho Quan
Lượt xem: 162
Tải về 1
4706/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan
Lượt xem: 161
Tải về 1
178/GM-UBND 03/12/2018 Hội nghị giao ban ủy viên UBND huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 11, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12; Cho ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019;
Lượt xem: 137
Tải về 10
12345678910...
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN