No title... No title... No title...
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
131/BC-UBND 31/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
Lượt xem: 99
Tải về 5
22-BC/HU 17/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thông chính trị trong sạch, vững mạnh”
Lượt xem: 56
Tải về 3
633/BC-UBND 13/12/2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Lượt xem: 354
Tải về 11
75/BC-UBND 01/03/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
Lượt xem: 142
Tải về 13
35/BC-UBND 30/01/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Lượt xem: 130
Tải về 2
432/BC-UBND 31/12/2017 Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2016-2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2017-2018
Lượt xem: 129
Tải về 1
242/BC-UBND 31/07/2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017.
Lượt xem: 128
Tải về
221/BC-UBND 14/07/2017 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Lượt xem: 129
Tải về 1
222/BC-UBND 14/07/2017 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Lượt xem: 118
Tải về
219/BC-UBND 13/07/2017 Báo cáo về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017
Lượt xem: 125
Tải về
12
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN