No title... No title... No title...
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/TB-BTĐKT 27/09/2017 Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lượt xem: 155
Tải về 6
42/GM-UBND 28/03/2017 Hội nghị làm việc với Đoàn Kiểm toán khu vực XI để nghe thông báo kết luận kiểm toán tại huyện Nho Quan.
Lượt xem: 129
Tải về
19/GM-UBND 21/02/2017 Hội nghị triển khai Kế hoạch Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2017.
Lượt xem: 166
Tải về 3
04/GM-BĐD 16/01/2017 Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Lượt xem: 129
Tải về
1601/UBND-TCKH 28/12/2016 V/v báo cáo số liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017.
Lượt xem: 127
Tải về
169/GM-UBND 25/11/2016 Hội nghị thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016 và Dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2017.
Lượt xem: 125
Tải về 1
149/GM-BĐD 25/10/2016 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.
Lượt xem: 126
Tải về
83/2015/QH13 25/06/2015 LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Lượt xem: 128
Tải về 1
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN