No title... No title... No title...
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
171/GM-UBND 13/11/2018 Giấy mời tổ chức kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018
Lượt xem: 136
Tải về 9
158/GM-UBND 23/10/2018 Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Lượt xem: 170
Tải về 4
691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 146
Tải về 7
321/QĐ-UBND 28/02/2018 Quyết định về việc thành lập các Tổ công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2018 huyện Nho Quan
Lượt xem: 133
Tải về 1
110/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Nho Quan
Lượt xem: 150
Tải về 0
109/QĐ-UBND 18/01/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chưong trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mói huyện Nho Quan, giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 110
Tải về 1
185/GM-UBND 21/11/2017 Giấy mời hội nghị tổ chức kiểm tra thực tế, thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
Lượt xem: 116
Tải về
176/GM-UBND 09/11/2017 Hội nghị kiểm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới năm 2017.
Lượt xem: 124
Tải về
163/GM-UBND 10/10/2017 Hội nghị tổng kết điểm cấp xã về tổng kết 7 năm thực hiện Tiêu chí số 19 về “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” góp phần xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2017.
Lượt xem: 118
Tải về
30/2017/QĐ-UBND 29/09/2017 Quyết định về việc quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 130
Tải về 1
12
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN