No title... No title... No title...
Tổng số: 67
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
724/UBND-VP 19/05/2021 V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện người lao động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 237
Tải về 1
19/NQ-HĐND 12/05/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)
Lượt xem: 37
Tải về 6
23/NQ-HĐND 12/05/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương
Lượt xem: 25
Tải về 3
340-CV/HU 05/05/2021 V/v Hưởng ứng Giải báo chỉ toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021
Lượt xem: 14
Tải về 1
131/BC-UBND 31/03/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về 4
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 15
Tải về 0
03/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về viêc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 03/7/2019; Nghị quyết số 39/NQ-HDND ngày 23/12/2020 và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 36
Tải về 5
04/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường GTNT xã Thạch Bình, huyện Nho Quan; tuyến Phủ Thịnh - Lạc Bình 1 - Lạc Bình 2
Lượt xem: 29
Tải về 2
05/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thi tứ từ Ngã 3 Anh Trỗi đi Đồng Bài, xã Quảng Lạc
Lượt xem: 16
Tải về 1
06/NQ-HĐND 05/03/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp và xây dựng tràn hồ Trung cấp Sơn Hà
Lượt xem: 18
Tải về 1
1234567
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN