Chương trình tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở huyện miền núi Nho Quan
Lượt xem: 385

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nho Quan (NHCSXH Nho Quan) đã nỗ lực vượt khó với tinh thần trách nhiệm cao, luôn gần dân, sát dân, tận tụy phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

anh tin bai

Ngân hàng CSXH giao dịch tại xã Sơn Thành.

Khi mới thành lập, từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu là cho vay hộ nghèo nhận bàn giao từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cho vay giải quyết việc làm nhận bàn giao từ Kho bạc Nhà nước với tổng dư nợ 25.608 triệu đồng; đến nay, trên địa bàn huyện Nho Quan đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách. 

Tổng doanh số cho vay trong 20 năm là 1.790.928 triệu đồng/89.331 lượt hộ, bình quân mỗi năm đạt 89.546 triệu đồng với trên 4.000 lượt hộ được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ trong 20 năm là 1.191.553 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là 596.351 triệu đồng, với 3.787 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng 570.743 triệu đồng và gấp 22 lần so với khi mới thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân 20 năm là 19,4%/năm. 

Trong đó, chương trình tín dụng hộ nghèo đã triển khai cho 18.390 lượt hộ nghèo được vay vốn, với tổng doanh số cho vay đạt 224.798 triệu đồng. Đến nay, dư nợ của chương trình là 29.612 triệu đồng, với 602 hộ nghèo đang còn dư nợ, tăng so với thời điểm nhận bàn giao từ Ngân hàng phục vụ người nghèo là 9.299 triệu đồng. 

Bên cạnh đó là chương trình tín dụng hộ cận nghèo được thực hiện từ năm 2013, đối tượng vay vốn là hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ, có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau 10 năm thực hiện, tổng doanh số cho vay của chương trình là 195.812 triệu đồng, với 5.782 lượt hộ được vay vốn; đến nay, dư nợ chương trình là 57.279 triệu đồng, với 1.150 hộ cận nghèo còn dư nợ. 

Chương trình cho vay giải quyết việc làm dư nợ đạt 87.628 triệu đồng, với 1.804 khách hàng còn dư nợ, doanh số cho vay chương trình đạt 113.787 triệu đồng với 3.998 lượt khách hàng được vay vốn; chương trình đã góp phần quan trọng giúp cho gần 8.000 lao động có việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. 

Đáng ghi nhận là trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã góp phần giúp cho một lực lượng lớn người lao động hồi hương từ các tỉnh sau đại dịch COVID-19 có vốn để lao động, sản xuất làm giàu trên chính quê hương, đóng góp xây dựng quê hương.

Đặc biệt, với đặc thù là huyện miền núi của tỉnh, NHCSXH Nho Quan đã triển khai chương trình cho vay hộ dân tộc thiểu số theo Quyết định 2085/QĐ-TTg hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Doanh số cho vay là 1.354 triệu đồng; đến nay, dư nợ còn 1.139 triệu đồng, với 26 hộ vay. Từ nguồn vốn cho vay này đã giúp cho 31 lao động thuộc diện hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội được biệt khó khăn được vay vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống. 

Cùng với đó là cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; đến nay, trên địa bàn huyện Nho Quan đã có 130 học sinh, sinh viên được tiếp cận với nguồn vốn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, với dư nợ 1.300 triệu đồng… 

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Nho Quan về hiệu quả kinh tế- xã hội từ nguồn vốn tín dụng chính sách: Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Hiệu quả tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2001-2005 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,38% xuống còn 5,8%; giai đoạn 2006-2010 giảm từ 8,63% xuống còn 1,59%; giai đoạn 2011- 2015 giảm từ 11,69% xuống còn 8,55%; giai đoạn 2016 -2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,91% xuống còn 2,49%; đến cuối năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 4,71%; góp phần đưa huyện Nho Quan là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Thơm

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1