No title... No title... No title...
Lịch công tác tuần Năm 2021
Tuần 21, từ ngày 17 tháng 5 năm 2021 tới ngày 23 tháng 5 năm 2021
Từ ngày 10/05/2021 tới ngày 16/05/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
17/05/2021
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu
Thứ ba
18/05/2021
- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
Thứ tư
19/05/2021
- Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác bầu cử tỉnh
Thứ năm
20/05/2021
- Dự HN sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân

- Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần
Thứ sáu
21/05/2021
- Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu
Thứ bảy
22/05/2021
Chủ nhật
23/05/2021
- Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ghi chú: