No title... No title... No title...
Lịch công tác tuần Năm 2021
Tuần 30, từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 tới ngày 25 tháng 7 năm 2021
Từ ngày 12/07/2021 tới ngày 18/07/2021
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
19/07/2021
- Dự HN tham gia ý kiến vào dự thảo một số Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại kỳ họp giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XV. - Dự HN Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.
Thứ ba
20/07/2021
- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy
Thứ tư
21/07/2021
- Dự HN biểu dương cán bộ, đoàn viên, CNVLĐ tiêu biểu và Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.
- Dự Khai mạc Hội thi pháp luật về DQTV tỉnh

- Dự HN tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 4 và số 5
- Dự bế mạc Hội thi pháp luật về DQTV tỉnh

Thứ năm
22/07/2021
- Hội nghị BTV, BCH Đảng bộ huyện
- Thường trực HĐND huyện tiếp công dân

- Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid - 19 huyện
Thứ sáu
23/07/2021

 
- HN công bố kết luận Thanh tra Chính phủ về
công tác BVMT trong khai thác khoáng sản
 
Thứ bảy
24/07/2021
Chủ nhật
25/07/2021
Ghi chú: