No title... No title... No title...

HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất

Sáng 16/6, HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự, phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Trần Hồng Quảng, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Đinh Văn Tiên.

Cùng dự có các đồng chí: Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại khu vực huyện Nho Quan; lãnh đạo huyện Nho Quan và 35 đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND huyện nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trên địa bàn huyện thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tại 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, đã bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm. Số người trúng cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 35 đại biểu.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, UBBC huyện đã ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử của huyện và gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo luật định.

Sau 5 ngày kể từ ngày UBBC huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBBC huyện không nhận được khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử và những người trúng cử. Căn cứ quy định của pháp luật, UBBC huyện đã ban hành nghị quyết xác nhận 35 đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND huyện cho các đại biểu theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác bầu cử; biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nho Quan đã đạt được trong cuộc bầu cử và chúc mừng 35 đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi HĐND các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND các cấp cần nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chương trình hành động đã cam kết trong vận động bầu cử, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có nội dung hết sức quan trọng là bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính quyền huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nho Quan lần thứ XXVII đề ra. 

Do đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm chọn cử những người xứng đáng đảm giữ các chức vụ chủ chốt của HĐND, UBND huyện nhằm xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Ngay sau khi được kiện toàn, Thường trực HĐND, UBND huyện bắt tay ngay vào việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới, quyết liệt hơn nữa, nhất là kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách để huy động, phát huy tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời có đủ lực lượng cần thiết để tăng cường giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của HĐND huyện.

Đồng chí cũng mong muốn HĐND huyện và các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là việc xây dựng các chương trình, nghị quyết, kế hoạch; phát huy vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trong việc tham gia xây dựng và ban hành nghị quyết, chú trọng hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn; quan tâm phối hợp giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri để xứng đáng với mong muốn và kỳ vọng của cử tri đã tin tưởng, tín nhiệm.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong huyện cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện hiệu quả chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; chú trọng việc học tập, làm theo Bác và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 07 ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện đề ra trong năm 2021, tập trung các nguồn lực để phấn đấu trong năm 2022 huyện Nho Quan trở thành huyện nông thôn mới.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh HĐND huyện gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh; bầu các chức danh UBND huyện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các ủy viên UBND huyện; bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND, UBND huyện.

Kết quả: Đồng chí Đinh Văn Tiên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nho Quan khóa IX được tín nhiệm bầu là Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 được tín nhiệm bầu là Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện cũng đã bầu 1 Phó Chủ tịch HĐND và 3 Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh của HĐND huyện; đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh của UBND huyện Nho Quan nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Tống Quang Thìn, PCT Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Khắc Tiệp.

Sau đó, kỳ họp nghe tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Nghị quyết về kế hoạch của các tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND huyện.

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 16 476
  • Tất cả: 1 707 611