No title... No title... No title...

Nho Quan - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nho Quan

 

Ngày 06/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thị trấn Nho Quan thuộc đô thị loại V, có tổng diện tích tự nhiên là 281,26 ha, gồm 12 tổ dân phố, 2.845 hộ với trên 10.000 người. Nơi đây là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển các loại hình kinh tế, phát huy sự đa dạng về văn hóa, đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nho Quan; sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Đảng và chính quyền, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thị trấn Nho Quan đã có những bước phát triển vững chắc về kinh tế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh, hạ tầng đô thị từng bước được chỉnh trang, nâng cấp; chương trình xây dựng đô thị văn minh được chỉ đạo tích cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Cán bộ và nhân dân thị trấn Nho Quan luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, đứng trước sự vận động và phát triển chung của toàn xã hội, trong thời gian tới thị trấn Nho Quan tất yếu phải chuyển mình hoàn thiện từng mục tiêu phát triển để trở thành một thị trấn có đủ các điều kiện đáp ứng với tiêu chí đô thị văn minh.

Là đầu mối giao thông quan trọng của huyện, thị trấn Nho Quan có 10 km đường bộ, với 9 tuyến đường chính, hiện 100% các tuyến đường đã được cứng hóa bằng bê tông và trải nhựa, được cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới theo quy hoạch. Vì vậy, việc đặt tên các tuyến đường là hết sức cần thiết nhằm chỉnh trang diện mạo đô thị để từng bước hoàn thiện các tiêu chí thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, các xã trên địa bàn huyện và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Nho Quan về Đề án đặt tên các tuyến đường; sau khi tiếp thu ý kiến của các tổ chức và cá nhân, UBND huyện hoàn thiện Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 29/7/2021.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh; đến nay, huyện Nho Quan đã hoàn thành lắp đặt, gắn biển tên 9 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nho Quan, đó là: Đường Thiên Quan, đường Trương Hán Siêu, đường Phước Long, đường Lương Văn Thăng, đường Làng Bái, đường Đinh Tất Miễn, đường Lương Văn Tụy, đường Nguyễn Văn Hoan và đường Hoàng Long; qua đó góp phần thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quan hệ giao dịch kinh tế, văn hoá, xã hội, thể hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của địa phương, tôn vinh những nhân vật lịch sử đã có công lao to lớn trong tiến trình dựng nước, giữ nước và đấu tranh cách mạng của quê hương Nho Quan, từ đó khơi dậy và nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

                                                                 Tin, ảnh: Hải Yến - Hoàng Huy 

                                                                        TTVHTT và TT Nho Quan

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1207
  • Trong tuần: 17 940
  • Tất cả: 1 910 554