No title... No title... No title...

Phổ biến Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Phổ biến Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

1.  Ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo đó cả nước hiện có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I,  210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

Huyện Nho Quan có 07 xã thuộc khu vực I, gồm các xã: Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Quảng Lạc, Thạch Bình, Yên Quang, Văn Phương.  Không có xã khu vực II, khu vực III.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 4/6/2021 và thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2.  Ngày 18/6/2021, Ủy ban Dân tộc đã có Quyết định số 433/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo đó cả nước có 2.027 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Huyện Nho Quan, giai đoạn 2021-2025 không có thôn đặc biệt khó khăn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2021.

Chi tiết xem Quyết định số 861/QĐ-TTg; Quyết định 433/QĐ-UBDT  ./.

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 993
  • Trong tuần: 17 726
  • Tất cả: 1 910 340