No title... No title... No title...

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng,

nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017


A. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Về kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

Trong 9 tháng, toàn huyện gieo trồng được 21.684,8ha cây trồng, đạt 99,34% kế hoạch. Trong đó, lúa 12.384 ha, ngô 2.543 ha, khoai lang 620 ha, sắn 673 ha, khoai sọ 248 ha, cây khác 47 ha, rau đậu các loại 1.524 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.878 ha,…

- Vụ Đông năm 2016-2017, toàn huyện gieo trồng được 2.046 ha/2.050ha, đạt 99,8% kế hoạch (giảm 195ha so với vụ Đông năm trước); giá trị sản phẩm/1 ha đạt 81 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với vụ Đông năm 2015-2016; tổng giá trị sản phẩm cây trồng vụ Đông đạt 165,7 tỷ đồng (giảm 12,3 tỷ đồng).

- Vụ Đông xuân: Toàn huyện đã gieo cấy được 7.557,6ha/7.300ha lúa, đạt 103,5% kế hoạch; trồng được 5.333,2ha/5.508ha cây màu và cây công nghiệp, đạt 96,82% kế hoạch; năng suất lúa đạt 64,1 tạ/ha; tổng sản lượng đạt 48.444 tấn, giảm 85 tấn so với cùng kỳ năm 2016.

- Vụ Mùa: Tổng diện tích gieo cấy 4.827ha/5.000ha lúa, đạt 96,54% (giảm 102 ha so với vụ Mùa năm 2016); trồng được 1.921ha/1.970 ha cây mầu và cây công nghiệp, đạt 97,5% kế hoạch. Đến ngày 30/9/2017, toàn huyện đã gặt được 4.000 ha lúa Mùa, năng suất ước đạt 48 tạ/ha (tăng 0,4 tạ/ha so với vụ Mùa năm 2016), sản lượng ước đạt 23.196,6 tấn, (giảm 292,4 tấn so với vụ Mùa năm 2016); năng suất Ngô ước đạt 32 tạ/ha (tăng 0,5 tạ/ha), sản lượng ước đạt 2.406,4 tấn; năng suất khoai lang ước đạt 82,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 975,4 tấn; năng suất lạc ước đạt 20,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 486,8 tấn.

Tổng sản lượng lương thực quy thóc ước đạt 80.074 tấn (lúa 71.610 tấn, ngô 8.464 tấn; giảm 1.640 tấn so với năm 2016), đạt 100% kế hoạch năm.

* Chăn nuôi - Thú y: 9 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do giá lợn thấp, kéo dài, có thời điểm xuống thấp nhất trong 10 năm qua, người chăn nuôi thua lỗ, nên hiện nay lượng lợn tái đàn thấp. Tổ chức tiêm phòng vụ Xuân Hè cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo theo kế hoạch, không có dịch bệnh lớn phát sinh gây thiệt hại trên địa bàn. Toàn huyện có 3.080ha nuôi trồng thủy sản (trong đó: ao, hồ: 1.040ha; diện tích lúa cá: 2.040 ha), tăng 156ha so với cùng kỳ năm 2016.

* Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm chỉ đạo sát sao, không có thiệt hại lớn do sâu bệnh gây ra. Công tác diệt chuột bảo vệ mùa màng được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đã tiếp nhận và cấp phát 1.317,35 kg thuốc Cat 0,25WP cho các đơn vị và chỉ đạo tổ chức diệt chuột đồng loạt vụ Đông Xuân và vụ Mùa đạt hiệu quả.

* Các chính sách khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện đầy đủ; triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã[1]. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc rừng, PCCCR được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện[2].

* Chủ trương tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê để sản xuất được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Đến nay, trên địa bàn huyện có 09 xã đã tổ chức tích tụ ruộng đất với tổng diện tích 207,5 ha cho 06 Công ty thuê đất để đưa các loại giống cây trồng vào sản xuất theo hình thức ứng dụng khoa học công nghệ để giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất cây trồng và tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm[3]; trong đó có 02 công ty thuê đất để trồng cây dược liệu: Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành NB thuê 19,6 ha tại xã Văn Phương, Yên Quang, Cúc Phương; Công ty TNHH dược liệu Vũ Gia thuê 20ha tại xã Gia Lâm; 04 công ty: Công ty CP giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình, Công ty TNHH Phủ Thuận Thiên, Công ty TNHH Tân Nhật Minh, Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thuê đất tại các xã: Văn Phương, Đồng Phong, Thạch Bình, Văn Phong, Sơn Lai, Văn Phú để trồng các loại cây rau, củ, quả như: Khoai tây, khoai sọ, khoai môn, bí đỏ,... đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với nhân dân tự canh tác trước đây.

2. Công tác phòng chống thiên tai và TKCN được triển khai sớm, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện, các Phân ban và các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện phương án phòng chống thiên tai theo phương châm chủ động phòng tránh và thực hiện tốt công tác chuẩn bị “4 tại chỗ”; thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, nhất là những điểm xung yếu, điểm nguy cơ sạt lở đất đá để xử lý kịp thời. Đến nay, cơ bản trên địa bàn huyện chưa có thiệt hại đáng kể do thiên tai gây ra.

3. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo sát sao, đặc biệt là chỉ đạo 04 xã: Đức Long, Gia Tường, Gia Sơn, Xích Thổ triển khai xây dựng các hạng mục công trình xây dựng NTM theo kế hoạch đã được phê duyệt, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí đề nghị Tỉnh thẩm định, công nhận về đích NTM vào cuối năm 2017. Rà soát, lựa chọn 03 xã: Gia Thủy, Sơn Lai, Sơn Thành đăng ký về đích NTM năm 2018. Toàn huyện có 09 xã đã tiếp nhận xi măng NTM năm 2017, tổng cộng 3.707,8  tấn xi măng, làm được 22,22 km đường giao thông nông thôn (đạt 88,88% KH năm); chỉ đạo các xã điều chỉnh quy hoạch NTM để phù hợp với tình hình thực tế và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khác. Các xã không đăng ký về đích NTM năm 2017 tập trung hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký theo kế hoạch.

4. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản - giao thông - thuỷ lợi được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch phân khu thị trấn Nho Quan, quy hoạch chung thị trấn Rịa. Đến nay Quy hoạch kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hoàn thành dự thảo lần 1 Quy hoạch để xin ý kiến; đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị tư vấn cũ về Quy hoạch đô thị Rịa, hợp đồng với đơn vị tư vấn mới và đã lập nhiệm vụ quy hoạch để xin ý kiến các cấp; trình UBND tỉnh đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nho Quan, triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị Nho Quan. Triển khai quy hoạch mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn trong kế hoạch năm 2017. Tập trung chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Công tác xây dựng cơ bản - giao thông - thuỷ lợi được tập trung chỉ đạo sát sao, hạn chế nợ XDCB. Tổng số vốn đầu tư XDCB trên địa bàn trong 9 tháng ước đạt 138,827 tỷ đồng, tăng 31,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; tập trung chủ yếu vào các công trình: Trạm bơm; nạo vét lòng hồ, kênh tưới, cống thoát nước; xây dựng nhà văn hóa xã, đường liên xã, đường giao thông nông thôn,... Đến nay đã đào đắp, nạo vét được 85.000m3 kênh mương, thủy lợi nội đồng; kiên cố hóa 12,2 km kênh mương, đạt 81,3% KH năm.

Tính đến hết tháng 9/2017, trên địa bàn huyện thu hút 12 dự án đăng ký đầu tư, trong đó 05 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 511 tỷ đồng, các đơn vị đã thực hiện đầu tư giải ngân khoảng 100 tỷ đồng (dự án cầu vượt sông Bôi, dự án Nhà máy giày Regis), 07 dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; bên cạnh đó đã ban hành quyết định chấm dứt đầu tư 01 dự án chậm tiến độ, trình UBND tỉnh quyết định chấm dứt đầu tư 02 dự án và chấp thuận chủ trương chấm dứt đầu tư 01 dự án.

5. Công nghiệp - TTCN, thương mại - dịch vụ và du lịch: Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 646,775 tỷ đồng, đạt 77,9% KH, tăng 24,51% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó các doanh nghiệp đạt 339,805 tỷ đồng, tăng 27,25%; kinh tế cá thể đạt 306,97 tỷ đồng, tăng 21,61% so với cùng kỳ năm 2016. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn như: Than khai thác 1.072 tấn (tăng 100 tấn so với cùng kỳ); nước khoáng 4,3 triệu lít; đá khai thác 368.000 m3 (tăng 185.000 m3); gạch đất nung 27 triệu viên (giảm 2 triệu viên); sản phẩm may mặc 2,258 triệu chiếc (tăng 756 nghìn chiếc), dầu Fo-r 17.092 tấn, CO 42.026 tấn, thép phế thải 8.539 tấn,...

Kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng ước đạt 11,1 triệu USD (tăng 6,1 triệu USD so với cùng kỳ năm 2016), đạt 185% kế hoạch năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quần áo may sẵn và tinh bột sắn.

Một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư đi vào hoạt động như: Dự án Nhà máy may xuất khẩu BT tại xã Gia Sơn, cơ sở gốm Gia Lâm,... Riêng Cụm công nghiệp Văn Phong đã hoàn thành bàn giao mặt bằng và triển khai thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Đầu tư nhà máy giầy Regis Việt Nam.

Tổng mức bán ra về hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.565 tỷ đồng (tăng 9,23%), đạt 73,28% kế hoạch năm. Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách ước đạt 183,245 tỷ đồng, tăng 8,23%. Có khoảng 75.000 lượt khách đến thăm quan, du lịch trên địa bàn huyện, tăng 3.990 lượt so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khách nước ngoài 9.200 lượt người, tăng 700 lượt người; tổng doanh thu ước đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 02 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

6. Công tác tài chính, tín dụng

Công tác thu ngân sách trên địa bàn được các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện. Tập trung chỉ đạo triển khai thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do Tỉnh ủy quyền, các khoản thu thuế, phí, lệ phí và thu khác, trong đó có thuế kinh doanh các phương tiện vận tải. Tổng thu ngân sách đến ngày 30/9/2017 được 90,066 tỷ đồng, đạt 94,11% kế hoạch, tăng 31 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Thuế, phí, lệ phí và thu khác 55,961 tỷ đồng, đạt 85,18% kế hoạch, tiền sử dụng đất 34,104 tỷ đồng, đạt 113,68% kế hoạch. Chi ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả; tổng chi ngân sách cấp huyện 398,184 tỷ đồng, trong đó chi lương và phụ cấp 168,207 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các ngân hàng trên địa bàn đạt 940 tỷ đồng, tăng 178,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng dư nợ và cho vay của Chi nhánh các Ngân hàng NN&PTNT đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Ngân hàng CSXH huyện cho 18.972 khách hàng vay, số tiền 368 tỷ đồng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, học tập.

7. Công tác Tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng và Khoa học công nghệ: Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên được tăng cường; tập trung giải quyết tồn tại vướng mắc về đất đai. Lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã với tổng diện tích 16.199,5m2/186 hộ gia đình, cá nhân tại các xã: Lạc Vân, Văn Phú, Yên Quang, Gia Sơn. Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, giao đất, đấu giá QSD đất tại các xã, thị trấn theo kế hoạch. Tổ chức kiểm đếm GPMB các dự án theo quy định, trong đó tập trung vào các dự án: mở rộng Quốc lộ 12B, đường kết nối công viên động vật hoang dã,.... trong 9 tháng UBND huyện đã cấp 406 Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu; 865 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, cấp lại…; từ ngày 01/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 95 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện do chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, cấp lại. Chỉ đạo giải quyết triệt để một số điểm ô nhiễm môi trường do rác thải tại một số xã như: Gia Tường, Sơn Lai, Thượng Hòa, Sơn Thành, Quỳnh Lưu,...;

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng kiến đề tài khoa học công nghệ, trong đó có 01 đề tài được UBND tỉnh phê duyệt vào danh mục đề tài khoa học công nghệ của tỉnh năm 2017[4].

II. Về Văn hoá - Xã hội

1. Công tác văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, hướng tới kỷ niệm 1050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế lập nên nhà nước Đại Cồ Việt, các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, tập trung hướng về cơ sở. Tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa[5]. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục được đẩy mạnh; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi và đạt nhiều thành tích cao[6]. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng miếu Long Viên, đền Bà (Cầu Mổ) xã Gia Thủy là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia.  

2. Công tác giáo dục - đào tạo

Ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; duy trì kỷ cương, nền nếp; hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định, chất lượng giáo dục được nâng lên. Chất lượng giáo dục của các cấp học có tiến bộ[7], phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng[8], giáo dục mũi nhọn xếp thứ 5 toàn tỉnh, tăng 3 bậc so với năm học 2015-2016[9]; giáo dục toàn diện xếp thứ 4 toàn tỉnh, tăng 2 bậc so với năm học 2015-2016; cơ sở vật chất được tăng cường[10]; đã kiểm tra công nhận lại 06 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận mới 01 trường Mầm non; đến nay, toàn huyện có 67 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 84%. Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2017-2018 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, đã huy động 29.472 học sinh đến trường (mầm non 10.401; tiểu học 12.279; THCS 8390). Công tác khuyến học, khuyến tài, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác giám sát dịch bệnh được tăng cường; tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Tính đến ngày 15/9/2017, toàn huyện có 121 ca mắc bệnh sốt xuất (120 ca là sốt xuất huyết ngoại lai, 01 ca sốt xuất huyết nội sinh), các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân được duy trì thực hiện thường xuyên[11]. Các cơ sở y tế đã khám và điều trị cho 140.685 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện đạt 107%; điều trị cho 143 bệnh nhân bằng Methadone; 1.953 trẻ được tiêm chủng, đạt 67,3% kế hoạch, 100% trẻ em trong độ tuổi được uống vitamin A. Tập trung chỉ đạo các xã: Văn Phương, Xích Thổ, Gia Thủy hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (đến nay xã Xích Thổ đã đủ điều kiện đạt tiêu chí quốc gia về y tế). Tổ chức tư vấn, tuyên truyền, kết hợp cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được 108 lớp/27 xã, thị trấn với 5.569 lượt người tham dự. Có 1.545 trẻ sinh trong 9 tháng (799 nam, 746 nữ); 357 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tăng 24 trường hợp so với cùng kỳ năm 2016.

4. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định[12]; thực hiện chỉnh trang 03 nghĩa trang liệt sĩ của huyện, Nhà bia ghi tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà thờ đồng chí Lương Văn Thăng. Giải quyết việc làm cho 1.850 người, đạt 80,4% kế hoạch; xuất khẩu lao động 83 người, đạt 69% kế hoạch. Đã tổ chức được 03 lớp đào tạo nghề: mộc dân dụng, xây dựng dân dụng, may công nghiệp cho 96 lao động nông thôn tại xã Sơn Hà, Xích Thổ, Gia Sơn.

5. Công tác tôn giáo, dân tộc: Hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản tuân thủ pháp luật. Các cấp, các ngành đã quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường theo nghi lễ, đúng quy định. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt một số vụ việc liên quan đến tôn giáo; cơ bản các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo phối hợp thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định; nhân dân đoàn kết, tích cực xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; triển khai thực hiện các dự án 135 đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng từ nguồn kinh phí 12,515 tỷ đồng do UBND tỉnh phân bổ. Thành lập Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Nho Quan để triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 do tổ chức ActionAid International Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam tài trợ.

III. Công tác an ninh, quốc phòng, nội chính

1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lực lượng công an nắm chắc tình hình, đã triển khai nhiều biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực về trật tự xã hội, an toàn giao thông[13]. Đã điều tra, phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm đảm bảo theo quy định[14]. Triển khai thực hiện tốt công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn thành lập 77 nhóm tự quản với 2.048 hộ tham gia duy trì đảm bảo trật tự đô thị và trật tự công cộng, vệ sinh môi trường. Tai nạn giao thông xảy ra 05 vụ làm 05 người chết; va chạm giao thông xảy ra 5 vụ làm 05 người bị thương. Kiểm tra TTATGT phát hiện, xử lý 2.943 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.420 lượt phương tiện, phạt tiền 1,3 tỷ đồng. Tổ chức khảo sát, đánh giá 08 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trên cơ sở đó đã đề nghị cấp có thẩm quyền loại 05 địa bàn khỏi loại trọng điểm, phức tạp về ANTT.

2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu và phục vụ PCTT&TKCN. Tổ chức giao nhận quân năm 2017, đạt 100% chỉ tiêu[15]; triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tổ chức công tác huấn luyện, tham gia hội thao theo kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng[16]. Có 06 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Tổ chức thành công cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Nho Quan giai đoạn 2012-2017. Tổ chức biên soạn cuốn lịch sử lực lượng vũ trang huyện Nho Quan, giai đoạn 1945-2015. Xét duyệt 49 hồ sơ theo Quyết định số 49; hoàn thành chi trả trợ cấp đợt 9 cho 110 đối tượng theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

 3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tham nhũng được thực hiện theo đúng quy định; 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp 194 lượt công dân, tăng 1 lượt so với cùng kỳ năm 2016; tiếp nhận 55 đơn (46 đơn tiếp nhận trong kỳ, 09 đơn kỳ trước chuyển sang), trong đó 33 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện (3 đơn tố cáo: đã giải quyết xong 02 đơn, 01 đơn đang trong thời hiệu giải quyết; 30 đơn đề nghị, phản ánh: đã giải quyết xong 23 đơn đạt 82,2%, tạm dừng giải quyết 02 đơn, các đơn còn lại đang trong thời hiệu xem xét giải quyết); 15 đơn đề nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các xã, thị trấn, đã giải quyết xong 14 đơn, đạt 93,3%, 01 đơn đang trong thời hiệu xem xét giải quyết. Tổ chức 02 cuộc thanh tra tại 04 đơn vị[17]. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí; tiến hành kê khai tài sản cá nhân đảm bảo đúng quy định.

IV. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

UBND huyện đã chủ động bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và chính sách pháp luật để xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017[18], tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác năm; tổ chức các hội nghị chuyên đề về thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, đấu giá quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông... Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết có hiệu quả việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; thu hồi đất, giao đất phục vụ các công trình, dự án; việc khai thác khoáng sản, nộp các loại thuế, phí theo quy định. Tăng cường kiểm tra các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm tại khu, điểm du lịch. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

2. Việc thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã được các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc; nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; duy trì quy chế làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của các thành viên trong mỗi cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Hàng tuần, hàng tháng đều xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo kiên quyết, kịp thời để xử lý với tinh thần khẩn trương, hạn chế tồn đọng.

3. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật: Cổng thông tin điện tử của huyện và hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice đi vào hoạt động ổn định; các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của huyện được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý văn bản điều hành, giúp giảm được một lượng lớn các văn bản giấy; triển khai sử dụng hệ thống một cửa điện tử liên thông trong việc thực hiện thủ tục hành chính góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các sự việc cho công dân, tổ chức khi đến cơ quan Nhà nước liên hệ giải quyết công việc. Tập trung chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn đổi mới lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, nhất là tại bộ phận “Một cửa” các cấp. Đến nay, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện đứng thứ 3 toàn tỉnh trong khối các huyện, thành phố.

Trong 9 tháng, toàn huyện đã tổ chức được 62 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật với tổng 5.229 lượt người tham dự, cấp phát 2.691 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch 42.769 trường hợp, với tổng số tiền lệ phí thu được 163,7 triệu đồng; cải chính hộ tịch, thay đổi hộ tịch, xác định lại dân tộc 102 trường hợp; hộ tịch có yếu tố nước ngoài 10 trường hợp. Các xã tiếp nhận 204 vụ việc hòa giải, trong đó: 169 vụ việc hòa giải thành, đạt tỷ lệ 83%; 25 vụ hòa giải không thành; 10 vụ đang hòa giải. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 19 buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho 85 trường hợp thuộc diện hộ nghèo và đối tượng chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện

4. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý công chức, viên chức; thi đua khen thưởng: 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã ban hành 2.021 Quyết định theo thẩm quyền để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, phê chuẩn, nghỉ BHXH, nâng bậc lương,... cán bộ, công chức, viên chức; xét tuyển 02 công chức chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND huyện; phê duyệt bổ sung 07 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận 09 xã an toàn khu, gồm: Gia Lâm, Gia Sơn, Yên Quang, Phú lộc, Phú Long, Quỳnh Lưu, Quảng Lạc, Sơn Lai, Sơn Thành. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 09 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyển dụng được 90 giáo viên Mầm non, 22 giáo viên tiểu học. Quyết định khen thưởng cho 150 tập thể và 1.446 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

5. Công tác phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Thực hiện đúng, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND huyện; việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND đảm bảo đúng trình tự, chất lượng. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, việc giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời. Việc phối hợp các vấn đề trong giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện được thực hiện đúng quy chế. Xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

B. MỘT SỐ KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

I. Khuyết điểm, tồn tại chủ yếu

1. Về sản xuất nông nghiệp:

+ Vụ Mùa: vẫn còn một số diện tích đất lúa nhân dân không tập trung cấy, tập trung ở các xã: Thượng Hòa, Đồng Phong, thị trấn Nho Quan,...

+ Việc triển khai thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất tại một số xã chưa thật sự quyết liệt (Sơn Hà, Quảng Lạc); quá trình triển khai còn thụ động, nhất là trong việc tích tụ của hộ gia đình, nhóm hộ, tổ hợp tác; 1 số diện tích đất tích tụ cho Doanh nghiệp thuê nhưng không triển khai sản xuất gây lãng phí đất (Thạch Bình, Văn Phong).

2. Về xây dựng Nông thôn mới

- Việc duy trì và phát huy tiêu chí đối với các xã đã về đích xây dựng Nông thôn mới chưa thật sự được quan tâm; tiến độ tiếp nhận xi măng ở các xã không trong kế hoạch về đích năm 2017 còn chậm, chưa có kế hoạch thực hiện cụ thể đối với các tiêu chí phấn đấu hoàn thành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn còn nhiều hạn chế, bất cập, tập trung vào một số vấn đề sau:

- Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, sử dụng đất nông nghiệp sai quy định (tự ý dựng lán trại, làm thay đổi hiện trạng đất; tự ý vận chuyển đất đá ra khỏi địa bàn...) chưa được UBND các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý đối với các vi phạm theo thẩm quyền: Phú Sơn, Đức Long, Thượng Hòa, Gia Tường, Gia Sơn, Quảng Lạc; việc chỉ đạo giải quyết những tồn tại về đất ở còn chậm: Kỳ Phú, Lạc Vân, Lạng Phong,...

+ Cấp huyện: việc triển khai thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa (dự kiến ở 02 xã) chưa đảm bảo theo tiến độ đề ra.

- Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh còn lỏng lẻo, khi xảy ra sự việc chưa kịp thời báo cáo, xử lý chưa kiên quyết (Lạc Vân, Sơn Hà);

- Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, nhất là quy hoạch Nông thôn mới tại các địa phương chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên;

- Công tác VSMT: việc rà soát, chỉ đạo các hộ gia đình chăn nuôi thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện chưa được các xã quan tâm, tích cực triển khai, một số điểm gây bức xúc trong nhân dân như: Phú Long, Xích Thổ; một số xã, kể cả các xã đã về đích xây dựng NTM chưa thực sự quan tâm công tác đảm bảo VSMT tại trụ sở cơ quan, công trình công cộng và trên địa bàn dân cư (còn tình trạng vứt rác bừa bãi, ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác; cây dại, cỏ mọc làm ảnh hưởng đến chất lượng, kết cấu, cảnh quan các tuyến đường, tuyến đê; chưa chú trọng, chủ động triển khai các biện pháp  xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình...);

- Công tác thông tin tuyên truyền vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương vẫn còn tình trạng làm hình thức, hời hợt, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra giám sát nên hiệu quả không cao.

4. Công tác GPMB đầu tư xây dựng các công trình, dự án:

- Công tác phối hợp giữa Hội đồng ĐBGPMB huyện và các địa phương chưa chặt chẽ, chưa làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân nên có nơi còn để tình trạng phát sinh các công trình nhằm hưởng tiền đền bù GPMB sau khi đã có thông báo dự án (xã Quảng Lạc, Kỳ Phú); còn đơn thư, khiếu nại của nhân dân trong quá trình khảo sát, lập phương án bồi thường hỗ trợ...; việc di chuyển hạ tầng đường điện thực hiện dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B tiến độ chậm, chưa được giải quyết dứt điểm.

5. Về thu ngân sách:

- Công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại một số trường học chưa chặt chẽ, còn xảy ra sai phạm; công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu tại xã chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiến độ thu thuế đối với hoạt động kinh doanh phương tiện vận tải còn chậm, hiệu quả chưa cao.

6. Về trật tự xã hội: Việc nắm tình hình, phản ánh tình hình liên quan đến hoạt động tôn giáo của một số địa phương còn hạn chế, chưa kịp thời; giải quyết vấn đề chưa quyết liệt (Thạch Bình, Phú Sơn, Quảng Lạc, Văn Phú, Quỳnh Lưu, Sơn Lai...); công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương còn chậm, chưa dứt điểm (Quỳnh Lưu, Gia Lâm); tội phạm, tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc có dấu hiệu gia tăng.

7. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ cương, kỷ luật hành chính ở một số cơ quan, đơn vị còn buông lỏng; còn có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật phải xử lý (Sơn Lai, Thanh Lạc, Phú Sơn); công tác tham mưu, thực hiện chế độ báo cáo chưa kịp thời, chất lượng còn hạn chế.

II. Nguyên nhân

1. Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của một số địa phương có lúc, có việc chưa quyết liệt, chưa phát huy hết trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu thống nhất, đồng thuận, chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong giải quyết những khó khăn, tồn tại ở địa phương: Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, Thượng Hòa...

- Tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; điều hành, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu kiểm tra, giám sát. Một số cán bộ, công chức các phòng chuyên môn của huyện và cơ sở tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ yếu, làm việc thụ động, né tránh, đùn đẩy; một số cán bộ năng lực công tác còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trên một số lĩnh vực chưa thường xuyên, chặt chẽ, hình thức, nội dung triển khai chưa phù hợp nên hiệu quả không cao.

2. Nguyên nhân khách quan:

- Địa bàn huyện rộng, địa hình phức tạp, bản đồ có 9 xã được đo đạc theo toạ độ địa chính quốc gia, còn lại 18 xã chưa được đo đạc lại hiện đang sử dụng bản đồ chỉnh lý năm 1997 do đó khó khăn cho việc quản lý; việc chỉnh lý biến động đất đai chưa kịp thời.

- Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng chưa nhiều. Một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, chưa tâm huyết.

- Một số văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước mới được ban hành có những bất cập xung đột pháp lý, khó vận dụng trong thực tế.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, UBND huyện yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn trong 3 tháng cuối năm 2017 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các ngành, các cấp khẩn trương chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, tập trung các biện pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chương trình công tác năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án nguồn vốn năm 2017. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, nhất là thu thuế, phí lệ phí, thu khác ngân sách.

2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn lúa, cây màu vụ Mùa; tích cực triển khai thực hiện gieo trồng cây vụ Đông phấn đấu hoàn thành kế hoạch diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Tập trung chỉ đạo các HTX NN đẩy mạnh các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích tích tụ, tập trung ruộng đất, liên kết sản xuất với doanh nghiệp trong nông nghiệp. Quản lý điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ sản xuất; tăng cường phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho sản xuất vụ Đông xuân; nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó khi có thiên tai xảy ra; triển khai hiệu quả việc quản lý, bảo vệ PCCC rừng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM tại 4 xã: Đức Long, Gia Tường, Gia Sơn, Xích Thổ vào cuối năm 2017; đôn đốc, hướng dẫn các xã tiếp nhận, sử dụng có hiệu quả xi măng làm đường giao thông nông thôn.

3. Tập trung hoàn thành Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục Quy hoạch phân khu thị trấn Nho Quan, quy hoạch chung thị trấn Rịa. Hoàn thành quy hoạch mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn trong kế hoạch năm 2017 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Hoàn chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường quản lý tài nguyên - khoáng sản trên địa bàn; Tiếp tục chỉ đạo giải quyết tồn tại về đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất phục vụ các công trình, dự án. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, đặc biệt vấn đề xử lý, thu gom rác thải và xử lý chất thải từ các trang trại, gia trại.

4. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương; thực hiện nghiêm túc Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các đơn vị; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa đảm bảo theo quy định; hoàn thành kiểm tra công nhận, công nhận lại danh hiệu thôn ,bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nho Quan lần thứ VII năm 2017; Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dạy tốt, Học tốt" gắn với các cuộc vận động của ngành giáo dục và kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam; kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tại các cấp học; duy trì 100% trường đã đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia: 01 trường tiểu học mức độ 2, 02 trường THCS; duy trì phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất cho các nhà trường. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các chương trình y tế. Chỉ đạo 02 xã: Gia Thủy, Văn Phương hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến dịch truyền thông dân số. Đẩy mạnh phong trào giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

5. Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tôn giáo; phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ giao nhận quân vào đầu năm 2018; hoàn thành cuốn lịch sử lực lượng vũ trang huyện Nho Quan, giai đoạn 1945-2015. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh phức tạp.

6. Thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, chính quyền cơ sở năm 2017 nghiêm túc, khách quan, công bằng; rà soát lại đội ngũ cán bộ, viên chức lao động tại địa phương, đơn vị trên cơ sở đó điều chỉnh biên chế, điều chuyển cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế.


BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1731
  • Trong tuần: 14 130
  • Tất cả: 1 639 705