No title... No title... No title...

Tài liệu bầu cử HĐND các cấp

1. Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2021-2026 

chi tiết tải tại đây : QD_176.pdf

 2.  Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

chi tiết tải tại đây : QD_thanh_lap_BCD_tinh.pdf

 3. Chỉ thị về viêc tổ chức cuc bầu cử đi biểu Quốc hi khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

chi tiết tải tại đây : Chi_thi_01CT-UBND.pdf

4.  Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

chi tiết tải tại đây : KH 17 UBBC.pdf

5.  Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

chi tiết tải tại đây :ke_hoach_to_chuc_hoi_nghi.pdf

6.  Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

chi tiết tải tại đây :Chi_thi_02CT-TTg_202102041005422942_000.00.15.H42.pdf

7.  CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

chi tiết tải tại đây :Chi_thi_45-CTTW.pdf

8.  Quyết định về việc thành lập ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết tải tại đây : QD 175.pdf

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 823
  • Trong tuần: 17 556
  • Tất cả: 1 910 170