Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 1/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nho Quan tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự Đại hội có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo Hội CCB tỉnh và 144 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 9.000 hội viên CCB trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Nho Quan.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Nho Quan đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động...

Hội CCB huyện đã hoàn thành đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VI đã đề ra. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai hiệu quả, thiết thực, điển hình như: Phong trào "CCB gương mẫu"; phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"...

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện đã tham gia xây dựng 31 Nhà tình nghĩa cho các thương, bệnh binh và gia đình chính sách với số tiền 1,6 tỷ đồng; kết nạp được 1.290 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 9.290 hội viên (trong đó hội viên là đảng viên chiếm 26,6%); hàng năm 100% cơ sở Hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở Hội không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp Hội làm tốt công tác tập hợp, vận động hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững; phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tổ chức được 46 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 1.150 lượt hội viên.

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 1.260 hội viên hiến hơn 140 m2 đất; 725 hội viên góp 25.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay 114 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế. 

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực vận động quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia các câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, tham gia các phong trào ở cơ sở. Xây dựng và duy trì nhiều mô hình "Dân vận khéo", mô hình "Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường",  mô hình đoạn đường, dòng sông do Cựu chiến binh tự quản có hiệu quả cao,...

Những kết quả mà Hội CCB các cấp trong huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đại hội Hội CCB huyện đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Ninh Bình lần thứ VII. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027 với các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 8 338
  • Tất cả: 1353363