Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Nho Quan
anh tin bai

Chiều ngày 18/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Như Lâm - Tỉnh uỷ viên- Bí thư tỉnh đoàn- thành viên BCĐ tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đặng Xuân Nguyên - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Phạm Đức Cường- Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh - thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; đồng chí Đinh Thị Nhung – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; đồng chí Hoàng Khắc Tiệp- Phó bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, lãnh đạo UB MTTQVN và các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác tại các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Nguyên - Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong 20 năm qua, Ban Đại diện Hội Đồng quản trị NHCSXH huyện Nho Quan đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tạo điều kiện về cơ sở vật chất; quan tâm bố trí địa điểm, thời gian, đảm bảo an ninh, an toàn đối với các hoạt động giao dịch tại 27/27 điểm giao dịch xã, thị trấn; triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; gắn kết giữa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia với hoạt động tín dụng của NHCSXH. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

Đến ngày 30/6/2022, 4 tổ chức chính trị xã hội huyện đang phối hợp với NHCSXH tham gia quản lý 591.087 triệu đồng. Trong đó, Hội phụ nữ huyện quản lý 182.616 triệu đồng với 4745 khách hàng đang vay vốn, chiếm 30,89% tổng dư nợ ủy thác cho vay; Hội nông dân huyện quản lý 161.291 triệu đồng với 4397 khách hàng, chiếm 27,29%; Hội Cựu chiến binh huyện quản lý 123.409 triệu đồng với 3323 khách hàng, chiếm 20,88%; Huyện đoàn quản lý 123.771 triệu đồng với 3108 khách hàng, chiếm 20,94%. Trên địa bàn huyện hiện có 391 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đang hoạt động hiệu quả với  tổng số 15.573 thành viên , bình quân mỗi tổ có 40 thành viên. Qua đánh giá , xếp loại, có 326 tổ xếp loại Tốt (chiếm tỷ lệ 83,4%), 54 tổ xếp loại khá ( chiếm 2,3%). Bên cạnh đó, NHCSXH huyện cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp tạo được sức lan tỏa, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH với mục tiêu "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" với nguồn vốn tính đến 30/6/2022 là 596.315 triệu đồng, tăng 570.680 triệu đồng so với năm 2003. Đặc biệt, từ khi có chỉ thị 40-CT/TW ngày 20/11/2014 của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND huyện đã cân đối ngân sách chuyển 3.737 triệu đồng sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách ( tăng 9 chương trình so với khi mới thành lập); tổng doanh số cho vay trong 20 năm là 1.790.928 triệu đồng / 89.331 lượt hộ, bình quân mỗi năm đạt 89.546 triệu đồng với trên 4000 lượt hộ được vay vốn; Tổng doanh số thu nợ là 1.191.553 triệu đồng; Tổng dư nợ là 596.351 triệu đồng với 15.693 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng 570.743 triệu đồng , gấp 22 lần so với khi mới thành lập. Tốc độ tăng trưởng bình quân 20 năm là 19,4%/ năm.

Việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Nho Quan đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước; đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện. Trong 20 năm qua, đã giúp trên 10.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 15.000 lao động; gần 10.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được học tập; xây dựng trên 54.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; trên 500 căn nhà ở cho hộ nghèo và đối tượng chính sách. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 4,71%, góp phần đưa huyện đạt chuẩn NTM.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những ưu điểm tồn tại hạn chế và đưa ra những nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí:Trịnh Như Lâm - Tỉnh uỷ viên - Bí thư tỉnh đoàn- thành viên BCĐ tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đồng chí Hoàng Khắc Tiệp- Phó bí thư huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tập thể lãnh đạo, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện trong triển khai thực hiện các Chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn. Từ đó, góp phần đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển đi lên; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao và bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Các đồng chí cũng yêu cầu: hệ thống chính trị huyện tiếp tục vào cuộc thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với tín dụng chính sách. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng để nâng cao hiệu quả vốn vay. Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm giúp hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Công khai chính sách tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Nhân dịp này, có 12 tập thể, 20 cá nhân đã được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002 - 2022. 

Phóng viên: Thuỳ Dung

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 8 350
  • Tất cả: 1353375