Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện Nho Quan khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 5/7, tại hội trường UBND huyện, Thường trự HĐND huyện Nho Quan đã tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và thông qua một số nội dung quan trọng.
anh tin bai

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đinh Thị Nhung, Phó bí thư thường trực huyện ủy Nho Quan; đồng chí Trần Văn Sính, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Cùng dự có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực huyện Nho Quan; Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện; đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít khó khăn, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tình hình giá cả các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân tăng cao đã tác động đến sự phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Song, Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất, giành được nhiều kết quả quan trọng như: Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; Kinh tế tiếp tục phát triển; Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; Công tác xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt, huyện Nho Quan đã được thủ tướng Chính Phủ quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; Sản xuất nông nghiệp được mùa; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá; Thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phục hồi mạnh mẽ; Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; An sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Riêng về kinh tế - xã hội của huyện: vụ đông năm 2021-2022, toàn huyện gieo trồng được 1355ha/1200ha ( đạt 113% kế hoạch), năng suất cây trồng ổn định. Vụ đông xuân năm 2021-2022, toàn huyện đã gieo trồng được trên 10.300ha ( đạt 102% kế hoạch). Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm ước đạt 52.573 tấn, đạt 75,1% kế hoạch. Các địa phương đang tập trung triển khai sản xuất vụ mùa đảm bảo diện tích và khung thời vụ. Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, ước đạt 726,936 tỷ đồng, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 30/6/2022 được 361.588 triệu đồng, đạt 88,15% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Công tác quản lý, sử dụng đất đai tiếp tục được quan tâm, xây dựng kế hoạch xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được duy trì và phát triển: đã tổ chức thành công Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa- thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2022. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở và tham gia các môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VII năm 2022 đạt nhiều thành tích cao; tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Nho Quan lần thứ VIII năm 2022. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 1240 người, đạt 49,6% kế hoạch; xuất khẩu lao động 61 người, đạt 61% kế hoạch. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

anh tin bai

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; tờ trình về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; tờ trình về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa X của Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình vè việc cấp kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 ( phần ngân sách huyện hưởng) cho Ủy ban nhân dân xã Xích Thổ và Ủy ban nhân dân xã Lạng Phong để đầu tư các công trình, dự án phục vun xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022; tờ trình về việc điều chỉnh danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế- xã hội và Ban pháp chế - Hội đồng nhân dân huyện. 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đinh Thị Nhung, phó bí thư huyện ủy đac ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao năm 2022. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, vụ đông; chủ động các phương án để kịp thời phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thu hút đầu tư vào công nghiệp trên địa bàn.Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện kế hoạch đầu tư công; tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng chính sách.Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội. Quan tâm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện và tiến hành nội dung chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước huyện Nho Quan năm 2021; Nghị quyết về việc cấp kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022( phần ngân sách huyện hưởng) cho Ủy ban nhân dân xã Xích Thổ và xã Lạng Phong để đầu tư các công trình, dự án phục vụ xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022 và Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

Tin bài: Thùy Dung

Ảnh: Xuân Trường

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 8 112
  • Tất cả: 1353137