Hội nghị UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 338
anh tin bai

    Ngày 19/10/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức CT-XH huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

    Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt UBND huyện, đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận:

    Trong 9 tháng đầu năm, tình hình chính trị - kinh tế thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, chính sách tiền tệ thắt chặt, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, đơn hàng sụt giảm dẫn tới sản xuất và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, UBND huyện luôn đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm cao, kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đảm bảo quyết liệt, bài bản có trọng tâm, trọng điểm và rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bao gồm cả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng: Toàn huyện đã gieo trồng được 17.206,8 ha/17.030,0 ha lúa, đạt 101,03% KH năm; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 73.820,5  tấn, đạt 105,45% KH năm; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; tập trung chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đến nay 02 xã: Cúc Phương, Phú Lộc đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 01 xã Gia Thuỷ đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS 2010) trong 9 tháng, toàn huyện ước đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán ra về hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.198,4 tỷ đồng, tăng 3,15%; các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã làm tốt công tác đón tiếp khách du lịch, đã đón 135.825 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 13,5 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 30/9/2023 được 160.837 triệu đồng, đạt 31,1% KH do HĐND tỉnh giao (đạt 22,4% KH do HĐND huyện giao); các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

  Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng đạt thấp; thu ngân sách nhà nước đạt tỷ lệ còn thấp so với kế hoạch, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công bị chậm lại; công tác giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án trọng tâm, quan trọng chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu. Dự báo trong thời gian tới tình hình kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, sản xuất, kinh doanh tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn. Để thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, quyết tâm, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung cao, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao những tháng cuối năm 2023, đặc biệt là những nhiệm vụ sau đây:

    1. Các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, tập trung các biện pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Chương trình công tác năm 2024. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp về thu ngân sách nhà nước và quản lý, điều hành ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 607/UBND-VP5 ngày 15/8/2023; các đơn vị, địa phương rà soát các khoản chi đã được giao dự toán năm 2023, đánh giá cụ thể khả năng, mức độ thực hiện, giải ngân và kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh; chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để không giải ngân hết các khoản dự toán được giao.

    2. Tiếp tục tập trung cao trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực, trong đó: Duy trì và phục hồi sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất nông nghiệp; tập trung thúc đẩy phát triển mạnh mẽ dịch vụ, nhất là tiêu dùng, vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ ngành du lịch, tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành kinh tế khác.

    3. Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung chỉ đạo các xã: Lạc Vân, Gia Tường, Văn Phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM nâng cao năm 2023.

    4. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là tháo gỡ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm, quan trọng của tỉnh, của huyện. Trên cơ sở khả năng thu ngân sách nhà nước và khả năng hấp thụ vốn của các dự án, xây dựng phương án điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án đảm bảo kịp thời, phù hợp, hiệu quả; tăng cường quản lý, kiểm soát không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

    5. Tập trung hoàn thiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nho Quan; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại các xã. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã trong kế hoạch.

    6. Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là ở cơ sở và các hoạt động gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng bản sắc, phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung.

    7. Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh mùa đông, xuân; chủ động đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 theo kế hoạch; tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội, nắm bắt tình hình lao động trong ác doanh nghiệp, đảm bảo các chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp theo quy định.

    8. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Nho Quan, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng quy định. Đơn vị, địa phương được giao chủ trì thực hiện và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện.

    9. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc.

    10. Triển khai thực hiện Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 06/9/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nho Quan về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 87-KH/HU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nho Quan, giai đoạn 2023-2030.

    11. Tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tôn giáo; phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ giao nhận quân vào đầu năm 2024.

    12. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh phức tạp.

    13. Thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, chính quyền cơ sở năm 2023 nghiêm túc, khách quan, công bằng. Chuẩn bị tốt các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 11/2023 và kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1