Huyện ủy Nho Quan sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII
Chiều 4/7, Huyện ủy Nho Quan tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Huyện ủy Nho Quan đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác cán bộ được đổi mới, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; từng bước thực hiện bí thư cấp xã không phải là người địa phương và mô hình bí thư kiêm chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 380 cán bộ thuộc diện quản lý; kiện toàn 59 đồng chí vào cấp ủy cơ sở; thực hiện bố trí 7 đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. 

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 94%, tăng trên 14% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Công tác phát triển Đảng, kết nạp đảng viên được chú trọng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 848 đảng viên mới, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, Đảng bộ huyện Nho Quan được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, toàn huyện có 71 tổ chức cơ sở đảng, 459 chi bộ trực thuộc cơ sở, với 9.749 đảng viên. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của UBND các cấp được nâng lên. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo hướng sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đến nay, 7/12 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, 5/12 chỉ tiêu còn lại đạt từ 60% trở lên. 

Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục phát triển; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt, năm 2022 huyện Nho Quan đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút đầu tư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển mới; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 3,61% theo tiêu chí đa chiều, dự kiến tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 2,6%. 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ một số nội dung về công tác phát triển đảng viên, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác đầu tư cho giáo dục-đào tạo… trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Thống nhất nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể đến hết nhiệm kỳ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.

anh tin bai

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chíTống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng thời trao đổi, định hướng một số vấn đề để huyện Nho Quan phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra, đó là: Cán bộ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đội ngũ cán bộ cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp, cách làm, cách chỉ đạo để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện cần tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chuẩn bị tốt phương án sáp nhập các đơn vị hành chính; mở rộng thị trấn Nho Quan. 

Tập trung cao cho công tác phát triển Đảng, công tác cán bộ; thu hút đầu tư; công tác thu ngân sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có định hướng, tầm nhìn cho tương lai; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 4275
  • Trong tuần: 72 730
  • Tất cả: 3653621