Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng
Sáng 13/7, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Nho Quan tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 2 ngày (13 - 14/7), 135 già làng, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện sẽ tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; Phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong hình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, hiệu quả công tác vận động và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 4139
  • Trong tuần: 72 594
  • Tất cả: 3653485