UBND Xã Đức Long


 1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên.

Đức Long là xã nằm ở phía Đông bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, phía bắc giáp xã Gia Tường - huyện Nho Quan; phía nam giáp xã Gia Minh – H. Gia Viễn và xã Thượng Hoà huyện Nho Quan; phía đông giáp xã Gia Phú và Gia Thịnh - huyện Gia Viễn; Phía tây giáp xã Lạc Vân – huyện Nho Quan. Tổng diện tích đất tự nhiên 1.058,89 ha, trong đó nhóm đất nông nghiệp 570,54 ha, nhóm đất phi nông nghiệp 231,65 ha, đất chưa sử dụng: 256,7 ha,

Dân cư được phân bố ở 12 thôn; toàn xã đến nay có 1.380 hộ, 5.844 khẩu. Là xã đã về đích nông thôn mới năm 2017 do vậy hệ thống cơ sở hạ tầng, khu trung tâm xã, trường học, trạm y tế ... đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có tuyến giao thông liên tỉnh chạy qua tạo điều kiện thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các ngành nghề, dịch vụ phi nông nghiệp…

2. Lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng của địa phương.

Ngày 2 tháng 2 năm 1946, Chi bộ Đảng cộng sản xã Đức Long được thành lập, tiền thân của Đảng bộ xã Đức Long ngày nay. Trải qua 72 năm (1946 - 2018), Chi bộ - Đảng bộ xã Đức Long lãnh đạo nhân dân địa phương làm cuộc đấu tranh cách mạng cùng cả nước đánh thắng 2 đế quốc lớn là Pháp và Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo về Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), chi bộ Đảng lãnh đạo quân dân toàn xã xây dựng làng kháng chiến, bám trụ địa bàn giữ vững sản xuất và đánh giặc bảo vệ quê hương. Hòa bình lập lại ( năm 1954), Đảng bộ lãnh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang xã sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và chi viện sức người sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân dân 2 miền Nam - Bắc “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là những năm tháng sôi động hào hùng với những phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước: Ba sẵn sàng của thanh niên, Ba đảm đang của phụ nữ, Hai tốt của ngành giáo dục, Ba chăm lo của phụ lão,  Nghìn việc tốt của thiếu nhi học sinh...

Cả nước hòa bình thống nhất (1975) đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh lịch sử vô cùng khó khăn. Đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch quốc tế  trong và ngoài nước câu kết tập trung chống phá cách mạng nước ta. Trong khi đó, thiên tai gây lụt khắp 2 miền Nam Bắc, địch họa làm máu tràn biên giới. Mặt khác, Liên Xô tan vỡ, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện ấy, Đảng bộ và nhân dân Đức Long đoàn kết đồng tâm nhất trí vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, bền bỉ kiên trì phấn đấu vượt qua  thách thức khó khăn, tiến lên giành nhiều thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Những thàng tựu kinh tế - xã hội 32 năm đổi mới (1986-2018) là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và nhân dân Đức Long thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

3. Kế hoạch phát triển kinh tế.

Nhằm mục tiêu tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững; Huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng xã theo tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; Đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước.

4. Danh hiệu thi đua.

Xác định vai trò của công tác thi đua, khen thưởng là động lực, đòn bẩy thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngay từ đầu năm xã đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; đồng thời phát động các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn ở địa phương để tập trung giải quyết những khâu yếu, việc khó; các chỉ tiêu, mục tiêu thi đua đa dạng để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều có thể tham gia hưởng ứng thực hiện. Trong đó trọng tâm là các phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phong trào thi đua “phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị” của các cơ quan, đơn vị... Với sự cố gắng và phấn đấu của cán bộ và nhân dân toàn xã, ngày 31/12/2017 xã Đức Long đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đinh Hoàng Minh 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 4283
  • Trong tuần: 72 738