UBND Xã Thượng Hòa

I. Điều kiện tự nhiên

Thượng Hoà là một xã vùng chiêm trũng của huyện Nho Quan, với diện tích tự nhiên 1109,7 ha, có vị trí tiếp giáp với xã Thanh Lạc, Văn Phú, Văn Phương, Lạng Phong, Đức Long của huyện Nho Quan và giáp xã Gia Minh của huyện Gia Viễn; dân số 7200 người sống phân bố trên địa bàn của 15 thôn. Trong đó có 02 thôn theo đạo công giáo với số lượng giáo dân gần 1000 người. Trên địa bàn xã có 01 nhà thờ Thiên chúa giáo, 03 chùa thờ phật và nhiều đình, đền trong đó có 02 Quần thể Đình chùa đã được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh và 02 di tích đang đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh .

 

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

 Trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI xã Thượng Hoà luôn phát huy truyền thống cách mạng và thành tích đã đạt được trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nêu cao tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất, khắc phục những khó khăn. Phấn đấu vươn lên, giành được những kết quả thắng lợi tương đối toàn diện:  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu nông nghiệp được duy trì ổn định tăng giá trị/ha canh tác, các nguồn lực huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng được chú trọng, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được chú trọng quan tâm đời sống nhân dân ổn định từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt hiện nay hộ nghèo giảm còn 8,61%, tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng được củng cố; hiệu lực quản lý, điều hành và cải cách hành chính của chính quyền được nâng lên; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được đổi mới đạt hiệu quả thiết thực. 

Đinh Hoàng Minh 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1